Femisphera - stejné ženy, jiný svět...

Femisphera - stejné ženy, jiný svět...

Keňa: Závěrečná zpráva PDF  Array Tisk Array  Email

o novinářské cestě uskutečněné díky finanční podpoře MZV médiím a novinářům na zpracování reportáží
z rozvojových zemí v roce 2009 v rámci Informačního a osvětového programu o ZRS ČR

Termín cesty: 24. 10. – 15. 11. 2009

Místo působení: Keňská republika, Severovýchodní provincie

Cestu uskutečnily: Olga Šilhová a Lenka Klicperová

Popis projektu:
Keňa: Samburky - ženy z jiného světa
21. století versus tradice

Hlavní cíl: zmapovat život samburských žen se zvláštním důrazem na ženskou obřízku a její roli v tradiční společnosti.

Samburové patří k nejzajímavějším, nejbarevnějším, ale také k nejkonzervativnějším kmenům obývajícím Keňu. Jsou úzce spřízněni se známějším kmenem Masajů, které však ještě překonávají svou zálibou ve zdobení. I přes tlak moderní doby si stále udržují své staleté tradice a zvyky, mezi něž patří i rituální ženská obřízka.

Podařilo se kontaktovat vesnici na území kmene Samburů. Dostaly jsme se do nejužší blízkosti tamních žen, získaly jsme jejich důvěru a díky tomu zde mohly strávit téměř týden. Ženy s námi otevřeně hovořily o svých problémech, a také o ženské obřízce a časných sňatcích, které se s ní pojí. Mohly jsme ve vesnici neomezeně natáčet i fotografovat. Tamní ženy se snaží o osvětu, o humánnější průběh obřízky, jakkoliv zatím nejsou schopny se z tradičního rituálu vymanit.

V tradiční samburské společnosti je postavení žen po staletí téměř nezměněné. Bez práce žen by bylo fungování tamní společnosti nemyslitelné. Žena je ta, která staví obydlí, stará se o děti, musí každý den nanosit dříví a vodu, vykonává veškeré práce zajišťující přežití celé rodiny. Za to se jí po většinu života dostává jen minimálního uznání – v mnoha případech nepřesahuje její cena cenu pár kusů dobytka. Větší úcty se může dočkat až ve stáří (pokud se ho dožije). Kromě toho je život žen svázán tradicemi, jež v kontextu západního světa a 21. století působí hrozivě a zavrženíhodně – jako například ženská obřízka. Ačkoliv je v Keni obřízka nelegální, stále zůstává součástí života samburských žen.
Neobřezaná dívka je považována za nečistou, nejenže se pravděpodobně neprovdá, ale i ostatní ženy, přestože vědí, jakou bolest obřízka po celý život působí, na ni budou pohlížet jako na bezcennou věc.