Femisphera - stejné ženy, jiný svět...

Femisphera - stejné ženy, jiný svět...

Kongo: Ukradené ženství PDF  Array Tisk Array  Email

V listopadu roku 2008 uskutečnily dvě členky sdružení Femisphera – Olga Šilhová a Lenka Klicperová – cestu do Demokratické republiky Kongo. Cílem celé cesty bylo publikovat fotografický, textový i filmový materiál o problematice masového znásilňování na východě DRC, kde zuří už přes deset let válka, v níž jde o ekonomické zájmy.

Válka v Demokratické republice Kongo trvá s přestávkami již přes deset let a za tu dobu si vyžádala na 5 milionů obětí.
Jde o jeden z nejtragičtějších a nejzapomenutějších konfliktů světa. Kromě mrtvých si válka vybírá i další oběti mezi ženami a dívkami, které jsou den co den brutálně znásilňovány. Podílí se na tom nejen členové povstaleckých skupin, ale i příslušníci konžské armády.
Každý muž je nepřítel, kterého je třeba se bát. Zranění fyzické doprovází psychické trauma a společenské stigma, jehož důsledkem bývá často zavržení vlastní rodinou a manželem.

Cílem třítýdenní cesty bylo dostat se do oblasti východního Konga, kde v té době (listopad 2008) byla velmi vyhrocená bezpečnostní situace. Přes nepříznivé okolnosti se podařilo nakonec vše, co bylo vytyčeno před cestou – dostat se na místo určení, do venkovské oblasti Bunyakiri, a natočit výpovědi tamních žen, pořídit portréty, fotografický a filmový materiál. Z projektu vznikla řada mediálních výstupů, díky kterým se podařilo zvýšit informovanost veřejnosti o problematice války v Kongu a jejích důsledcích. Téměř všechny mediální výstupy z toho projektu jsou k dispozici v sekci Femisphera v médiích. Příběhy a reportáže nejen z vesnice Kando najdete pod záložkou Zaostřeno na... Reportáže rozhovory, příběhy. Fotografie (výběr) jsou umístěny v sekci Fotogalerie.
Z cesty do Konga vznikl čtyřicetiminutový dokumentární film nazvaný Slzy Konga, jehož režie se ujal Petr Kašpar.

Dokument Slzy Konga bude mít premiéru 8.9. 2009 v Městské knihovně v Praze.
Více o filmu najdete http://slzykonga.cz.

V Bunyakiri působí česká společnost Člověk v tísni. S ní spolupracuje sestra Clotilde, Konžanka, která se stará o znásilněné ženy v Bunyakiri. (Více se dočtete v sekci Reportáže, rozhovory, příběhy.) Nemá toho zatím k dispozici mnoho, ale má dobrou vůli. Tedy to nejdůležitější…

Chcete pomoci? Přispějte na konto Člověka v tísni, který má v oblasti rozpracovaný projekt a další časem budou přibývat. „Bunyakiri jsme vybrali především kvůli minimálnímu zájmu ostatních neziskových organizací o práci v této oblasti. Do listopadu 2008 se ve spolupráci s místní organizací ADIP podařilo vybavit ženské oddělení nemocnice v Bunyakiri 20 postelemi, zásobit lékárnu ADIP léky potřebnými k léčbě gynekologických potíží a postavit 16 domků pro opuštěné znásilněné ženy. Ženy pracují v dílně na výrobu mýdla a v šicí dílně, které tu vybudoval Člověk v tísni,“ říká koordinátorka projektu Markéta Kutilová. Pokud chcete pomoci v Kongu i jinde ve světě, připojte se ke Klubu přátel Člověka v tísni. Projekt v Kongu je možné podpořit také jednorázově darem na účet společnosti Člověk v tísni č. 7632 7632/0300 s variabilním symbolem 222.

Více na www.clovekvtisni.cz.
Přispět též můžete na účet OS Femisphera, která se snaží mediálně podpořit právě tento projekt – více info v sekci Chcete pomoci?